Reduceret byggetid

I mens byggemodning og fundamenter bliver lagt, bliver modulerne fremstillet til endelig færdiggørelse.

Værdier

Dansk Modul Byggeri er baseret på kerneværdierne respekt, fællesskab, opfindsomhed og empowerment, som er fundamentet for Dansk Modul Byggeri´s filosofi.

Læs mere

Parallelt med byggearbejdet på byggepladsen fremstilles modulerne i DMB´s fabrik. Dette muliggør, at byggetiden reduceres med over 50% sammenlignet med traditionelle betonbyggeri.

Med omhyggelig planlægning gennemføres byggeriet i et tempo, der møder byggeriets tidslinje. Imens byggemodning finder sted og fundamenter bliver lagt, bliver modulerne fremstillet til endelig færdiggørelse. 

Når modulerne er færdige, fragtes de til opførelsesstedet, hvor de indbygges. Med denne leverancemodel er forsinkelser på grund af fx dårligt vejr stort set elimineret, da størstedelen af arbejdet på stedet er er modning og montering af de færdigapterede moduler.