Besparelser

DMB´s modul byggeri giver støre mulighed for at omfordele deres ejendomsporteføljer, servicering af flere kunder og projekter med den samme underliggende kapitalgrundlag.

Teknologi

Dansk Modul Byggeri´s teknologi, leverer en innovativ byggemetode, et klart alternativ til traditionel opførelse af etage boliger og tæt lavt byggeri.

Læs mere

Den industrielt baserede fremstillingsproces gør DMB i stand til præcist at beregne arbejdstid og materialeomkostninger, der skal anvendes i konstruktionen, herved tilvejebringer DMB et mere nøjagtigt omkostnings niveau og samtidig minimeres de variationer, der kan forekomme i relation til produktionstid.

DMB System giver en række omkostningsbesparelser for bygherre, herunder lavere finansieringsomkostninger og mindre kapitalbinding, da DMB´s byggesystem afkorter byggeperioden væsentligt.

DMB´s byggeproces har mindre risiko for forsinkelse på grund af vejret, som er en almindelig hindring i traditionelle byggeprocesser. DMB har større kontrol over byggeprocessen, med større sikkerhed for overholdelse af tidsfrister. En 4-etagers bolig ejendom med 80 lejligheder kan være afsluttet på blot 6 måneder.

DMB´s modul byggeri giver bygherre mulighed for at afslutte flere byggerier på kortere tid. Dette sikrer en bedre udnyttelse af bygherres organisation og kapitalgrundlag.

Et væsentligt element i den hurtige byggeproces er også at der med de valgte kvalitetssikringsmetoder kun er et meget begrænset antalt fejl, der skal udbedres i forbindelse med afleveringen af byggeriet.